Tin tức

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ | Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ | Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ

Gần đây trên các diễn đàn tranh luận rôm rả về Quyền và Nghĩa vụ của Nhà Cung Cấp. Chúng tôi đã nhiều lần phải đàm phán về Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ. Bài viết này Bảo vệ Long Hoàng ICOM xin chia sẻ về Quyền và nghĩa vụ của Nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ đối với Khách hàng (Bên Thuê). Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ trên cơ sở quy định của Pháp luật hiện hành

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DỊCH VỤ BẢO VỆ

Trước khi nói đến Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ. Cần phải đảm bảo rằng Nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ phải có đầy đủ điều kiện, năng lực. Có giấy phép đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Có đủ điều kiện pháp nhân thực hiện Dịch Vụ Bảo Vệ cho Bên Thuê.

Chỉ khi nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ có đủ tư cách pháp nhân. Khi đó việc xác định Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ mới có cơ sở,

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ đối với Nhân viên bảo vệ

Công ty dịch vụ bảo vệ phải có nghĩa vụ đối với nhân viên bảo vệ. Đảm bảo các nhân viên bảo vệ do Công ty cử đến thực hiện Hợp Đồng. Họ phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nhân viên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo nhân viên bảo vệ trực tại Chốt Bảo Vệ theo đúng thỏa thuận. Trong trường hợp nhân viên bảo vệ nghỉ vì bất kỳ lý do gì. Công ty dịch vụ bảo vệ phải ngay lập tức cử người thay thế. Phải đảm bảo việc bảo vệ tại các Chốt Bảo Vệ được liên tục mà không bị gián đoạn. Mọi sự thay đổi nhân sự dù là tạm thời cũng phải báo cho Bên Thuê biết trước và chỉ thay đổi khi được Bên Thuê đồng ý.

Công ty dịch vụ bảo vệ chịu trách nhiệm trang bị đồng phục, các phương tiện, công cụ hỗ trợ. Đảm bảo cho trang thiết bị cho nhân viên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Công ty dịch vụ bảo vệ chịu trách nhiệm trả lương, chế độ lao động. Chi trả mọi loại bảo hiểm, thuế, chi phí của nhân viên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ đối với công việc bảo vệ

Đảm bảo duy trì an ninh trật tự tại Khu Vực Bảo Vệ như đã quy định tại Hợp Đồng. Phương Án Bảo Vệ kèm theo Hợp Đồng. Chủ động phát hiện phòng chống các hành vi phá hoại hoặc đe dọa phá hoại. Kịp thời xử lý các tình huống phức tạp để đảm bảo an ninh cho Khu Vực Bảo Vệ. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của Bên Thuê.

Công ty dịch vụ bảo vệ có trách nhiệm liên hệ với đại diện Bên Thuê để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. Nắm rõ các quy định của Bên Thuê tại Khu Vực Bảo Vệ. Hỗ trợ Bên Thuê thực hiện một số công việc khác khi được yêu cầu. Đảm bảo phù hợp theo Hợp Đồng và quy định của pháp luật.

Công ty dịch vụ bảo vệ chỉ định một đại diện có trách nhiệm để tiếp nhận những yêu cầu và thông báo của Bên Thuê. Tất cả những yêu cầu, thông báo này liên quan đến an ninh của Khu Vực Bảo Vệ.

Khi nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ phát hiện có sự cố. Thông báo ngay cho ban lãnh đạo Bên Thuê, và các cơ quan hữu quan biết. Đồng thời sẽ bảo vệ hiện trường và làm các báo cáo liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ đối với kết quả công việc

Không được từ chối việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho Bên Thuê. Không được từ chối các các công việc khác theo thỏa thuận với Bên Thuê. Đảm bảo cho người lao động, khách hàng, nhà thầu của Bên Thuê trong Khu Vực Bảo Vệ.

Bắt giữ và lập biên bản khi bắt được các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Bắt giữ lập biên bản với bất kỳ ai có hành vi đột nhập, phá hoại, trộm cắp, gây rối Khu Vực Bảo Vệ. Đồng thời phải thông báo ngay cho người có trách nhiệm của Bên Thuê về sự việc.

Công ty dịch vụ bảo vệ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp bắt giữ người trái pháp luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Thực hiện mệnh lệnh và thông báo của lãnh đạo Bên Thuê một cách đầy đủ, kịp thời. Với điều kiện các mệnh lệnh không trái với các quy định pháp luật. Các mệnh lệnh nằm trong giới hạn phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Công ty dịch vụ bảo vệ.

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ đối với việc bồi thường thiệt hại cho Bên Thuê

Chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên Thuế. Bồi thường thiệt hại về người, tài sản cho Bên Thuê và/hoặc Bên Thứ Ba. Bồi thường nếu nhân viên bảo vệ vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm cam kết, nghĩa vụ theo Hợp Đồng. Bồi thường nếu gây thiệt hại cho Bên Thuê và/hoặc bất kỳ Bên Thứ Ba nào trong quá trình thực hiện dịch vụ bảo vệ.

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ từ chối bồi thường thiệt hại cho Bên Thuê

Công ty dịch vụ bảo vệ sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên Thuê nếu những thiệt hại đó xảy ra thuộc Khu Vực Bảo Vệ nhưng nhân viên bảo vệ không được phép vào hoặc không được biết theo quy định của Bên Thuê. Không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu những thiệt hại đó do lỗi của Bên Thuê.

Không có trách nhiệm bồi thường cho Bên Thuê những mất mát thuộc về tư trang cá nhân. Trong trường hợp nhân viên bảo vệ Công ty dịch vụ bảo vệ không được quyền kiểm tra tư trang những cá nhân đó. Trường hợp tư trang cá nhân không được cá nhân sở hữu/Bên Thuê yêu cầu Công ty dịch vụ bảo vệ quản lý.

Không phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, mất mát xảy ra trong trường hợp xảy ra Bất khả kháng.

Quyền hạn của nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ

Nhân viên bảo vệ có quyền lưu giữ tại địa điểm những người, phương tiện, tài sản mà nhân viên bảo vệ có cơ sở hợp lý để nghi ngờ có liên quan tới những hành vi trộm cắp, tẩu tán tài sản. Lưu giữ người gây rối trật tự, tấn công hay các hoạt động phạm pháp khác trong Khu Vực Bảo Vệ. Nhưng nhanh chóng thông báo hoạt động đó cho Bên Thuê. Thông báo ngay cho Công an địa phương hoặc Cảnh sát 113 hay những đơn vị/cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đến giải quyết khi được sự đồng ý của Bên Thuê.

Được phép sử dụng các nhà tạm mà Bên Thuê bố trí cho lực lượng bảo vệ. Sử dụng các thiết bị khác nhằm mục đích cho việc thực hiện Dịch Vụ Bảo Vệ.

Có quyền bảo lưu những ý kiến của mình khi đã đề xuất với Bên Thuê. Bảo lưu các ý kiến liên quan đến công tác an ninh trật tự hoặc sự cố tại Khu Vực Bảo Vệ.

Các Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ khác theo quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ theo thỏa thuận với Bên Thuê,

Tin khác

Logo Long Hoang iCom

Biện Pháp Chống Trộm Hiệu Quả Tại Nhà

Chống trộm tại nhà là một vấn đề quan trọng, đặc biệt vào ban đêm và khi nhà chỉ có người già và trẻ nhỏ.

Logo Long Hoang iCom

Những Kỹ Năng Quan Trọng cho Bảo Vệ Ca Đêm: Ứng Phó Với Nguy Hiểm

Bảo Vệ Ca Đêm là một công việc đầy rẫy nguy hiểm và đòi hỏi sự chuẩn bị, tập trung và kỹ năng nghiệp vụ đặc biệt. 

Logo Long Hoang iCom

Vì Sao Phải Nâng Cao Năng Lực Nhân Viên Bảo Vệ

Trong thị trường dịch vụ bảo vệ cạnh tranh, việc nâng cao năng lực nhân viên bảo vệ là cực kỳ cần thiết để duy trì và cải thiện chất lượng dịch vụ, đảm bảo sự an toàn cho khách hàng.

Logo Long Hoang iCom

Chứng Chỉ Bảo Vệ Từ Bộ Công An: Sự Chuyên Nghiệp Trong Công Tác Bảo Vệ Tại Thiên Long Hoàng.

Đội ngũ Nhân Viên Bảo Vệ tại Thiên Long Hoàng, với Chứng Chỉ Bảo Vệ do Bộ Công An cung cấp, đã sở hữu hành trang đáng tin cậy để đối mặt với mọi thách thức và tình huống trong tương lai.

Logo Long Hoang iCom

Thiên Long Hoàng: Hành Trình Vươn Lên Vị Trí Top 20 Doanh Nghiệp Suất Sắc 2023

Với tinh thần không ngừng nỗ lực và sự kiên trì vượt bậc, Thiên Long Hoàng đã vượt qua mọi thử thách và khẳng định vị trí trong Top 20 Doanh Nghiệp Xuất Sắc năm 2023.

Logo Long Hoang iCom

Giá trị cốt lõi của một công ty bảo vệ giá rẻ

Giá trị cốt lõi của một công ty bảo vệ giá rẻ, sẽ giúp cho Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Thiên Long Hoàng có thể hiểu được chính mình, từ đó sẽ có một định hướng tốt nhất cho mọi hoạt động của doanh nghiệp, nói đến giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp là tập hợp các yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp sở hữu và phát triển để tạo ra lợi thế cạnh tranh và từ đó sẽ tạo ra giá trị cho khách hàng.

Logo Long Hoang iCom

Dịch vụ bảo vệ - vệ sĩ tại Thanh Hóa: Sự đảm bảo an ninh và an toàn hàng đầu

Dịch vụ bảo vệ và vệ sĩ tại Thanh Hóa - Thiên Long Hoàng. Đội ngũ chuyên nghiệp, an ninh hiện đại, đảm bảo an toàn và sự yên tâm cho khách hàng. Bảo vệ nhà hàng, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại. Liên hệ ngay để biết thêm thông tin.

Logo Long Hoang iCom

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

 Chắc quý vị đã biết về dịch vụ bảo vệ bắt đầu hình thành tại Việt Nam từ năm 1995. Kể từ khi ra đời, dịch vụ này đã giúp ích rất nhiều cho các doanh nhân, doanh nghiệp. Quý vị không phải bận tâm tuyển dụng, đào tạo, quản lý, điều hành công việc bảo vệ. Thay vào đó, quý vị chỉ cần tìm đến các nhà cung ứng dịch vụ bảo vệ; thỏa thuận và ký kết hợp đồng. Mọi công việc bảo vệ từ tuyển dụng, đào tạo, quản lý, điều hành … sẽ do công ty cung ứng dịch vụ bảo vệ thực hiện. Đó gọi là dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp,   Cho phép chúng tôi được trân trọng giới thiệu đến quý vị Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp của chúng tôi; và những sản phẩm dịch vụ nổi bật mà chúng tôi đang cung cấp. Trước hết, xin phép được chia sẻ với quý vị về khái niệm “dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp”.

Logo Long Hoang iCom

Dịch vụ bảo vệ chất lượng cao tại Bắc Ninh

 Tìm kiếm dịch vụ bảo vệ chất lượng cao – câu hỏi muôn thưở? Bạn vô cùng đau đầu bởi công ty, nhà xưởng của bạn sắp khai trương nhưng chưa hề có phương án bảo vệ?   Bạn trăn trở cách bảo vệ nhà riêng được an toàn?   Bạn phiền lòng vì đã tốn nhiều công sức và tiền bạc cho việc tuyển dụng, đào đạoquản lý nhân sự ngành bảo vệ mà vẫn chưa đâu vào đâu?   Bạn xót xa khi vừa rồi tài sản của công ty hay của bạn bị mất cắp một cách bí ẩn không rõ nguyên nhân?

Logo Long Hoang iCom

Dịch vụ bảo vệ dự án tại Hà Tĩnh

Khi bạn đang triển khai một dự án tại Hà Tĩnh, việc bảo vệ tài sản, đảm bảo an ninh và giữ gìn trật tự là rất quan trọng. Thiên Long Hoàng, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, tự hào mang đến giải pháp bảo vệ tối ưu cho các dự án của bạn.

Logo Long Hoang iCom

Dịch vụ bảo vệ khu công nghiệp

 Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thiên Long Hoàng hiện là nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ khu công nghiệp và giải pháp an ninh hàng đầu hiện nay. Với nhiều năm kinh nghiệm trên cùng lĩnh vực bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng, kho hàng, bến bãi… Khu công nghiệp với nhiều nhà máy, công ty, xí nghiệp và nhiều thành phần công nhân và người lao động phổ thông nên tình hình an ninh trật tự của khu công nghiệp diễn ra khá phức tạp. Các sự việc như công nhân đình công, lãn công; gây rối, đánh nhau gây mất ANTT; tệ nạn cờ bạc; mất an toàn giao thông,… thường xuyên xảy ra. Để bảo đảm duy trì an ninh trậ tự đòi hỏi phải có một đội ngũ nhân viên bảo vệ khu công nghiệp chuyên nghiệp.

Logo Long Hoang iCom

CÔNG TY TNHH THIÊN LONG HOÀNG CHUYÊN CUNG CÂP DỊCH VỤ BẢO VỆ

DỊCH VỤ BẢO VỆ THIÊN LONG HOÀNG  Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thiên Long Hoàng chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ tại các tỉnh thành trên cả nước với mức giá cạnh tranh và chất lượng dịch vụ đẳng cấp!

0917.369.237