Tin tức

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ | Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ | Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ

Gần đây trên các diễn đàn tranh luận rôm rả về Quyền và Nghĩa vụ của Nhà Cung Cấp. Chúng tôi đã nhiều lần phải đàm phán về Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ. Bài viết này Bảo vệ Long Hoàng ICOM xin chia sẻ về Quyền và nghĩa vụ của Nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ đối với Khách hàng (Bên Thuê). Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ trên cơ sở quy định của Pháp luật hiện hành

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DỊCH VỤ BẢO VỆ

Trước khi nói đến Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ. Cần phải đảm bảo rằng Nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ phải có đầy đủ điều kiện, năng lực. Có giấy phép đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Có đủ điều kiện pháp nhân thực hiện Dịch Vụ Bảo Vệ cho Bên Thuê.

Chỉ khi nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ có đủ tư cách pháp nhân. Khi đó việc xác định Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ mới có cơ sở,

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ đối với Nhân viên bảo vệ

Công ty dịch vụ bảo vệ phải có nghĩa vụ đối với nhân viên bảo vệ. Đảm bảo các nhân viên bảo vệ do Công ty cử đến thực hiện Hợp Đồng. Họ phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nhân viên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo nhân viên bảo vệ trực tại Chốt Bảo Vệ theo đúng thỏa thuận. Trong trường hợp nhân viên bảo vệ nghỉ vì bất kỳ lý do gì. Công ty dịch vụ bảo vệ phải ngay lập tức cử người thay thế. Phải đảm bảo việc bảo vệ tại các Chốt Bảo Vệ được liên tục mà không bị gián đoạn. Mọi sự thay đổi nhân sự dù là tạm thời cũng phải báo cho Bên Thuê biết trước và chỉ thay đổi khi được Bên Thuê đồng ý.

Công ty dịch vụ bảo vệ chịu trách nhiệm trang bị đồng phục, các phương tiện, công cụ hỗ trợ. Đảm bảo cho trang thiết bị cho nhân viên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Công ty dịch vụ bảo vệ chịu trách nhiệm trả lương, chế độ lao động. Chi trả mọi loại bảo hiểm, thuế, chi phí của nhân viên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ đối với công việc bảo vệ

Đảm bảo duy trì an ninh trật tự tại Khu Vực Bảo Vệ như đã quy định tại Hợp Đồng. Phương Án Bảo Vệ kèm theo Hợp Đồng. Chủ động phát hiện phòng chống các hành vi phá hoại hoặc đe dọa phá hoại. Kịp thời xử lý các tình huống phức tạp để đảm bảo an ninh cho Khu Vực Bảo Vệ. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của Bên Thuê.

Công ty dịch vụ bảo vệ có trách nhiệm liên hệ với đại diện Bên Thuê để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. Nắm rõ các quy định của Bên Thuê tại Khu Vực Bảo Vệ. Hỗ trợ Bên Thuê thực hiện một số công việc khác khi được yêu cầu. Đảm bảo phù hợp theo Hợp Đồng và quy định của pháp luật.

Công ty dịch vụ bảo vệ chỉ định một đại diện có trách nhiệm để tiếp nhận những yêu cầu và thông báo của Bên Thuê. Tất cả những yêu cầu, thông báo này liên quan đến an ninh của Khu Vực Bảo Vệ.

Khi nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ phát hiện có sự cố. Thông báo ngay cho ban lãnh đạo Bên Thuê, và các cơ quan hữu quan biết. Đồng thời sẽ bảo vệ hiện trường và làm các báo cáo liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ đối với kết quả công việc

Không được từ chối việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho Bên Thuê. Không được từ chối các các công việc khác theo thỏa thuận với Bên Thuê. Đảm bảo cho người lao động, khách hàng, nhà thầu của Bên Thuê trong Khu Vực Bảo Vệ.

Bắt giữ và lập biên bản khi bắt được các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Bắt giữ lập biên bản với bất kỳ ai có hành vi đột nhập, phá hoại, trộm cắp, gây rối Khu Vực Bảo Vệ. Đồng thời phải thông báo ngay cho người có trách nhiệm của Bên Thuê về sự việc.

Công ty dịch vụ bảo vệ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp bắt giữ người trái pháp luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Thực hiện mệnh lệnh và thông báo của lãnh đạo Bên Thuê một cách đầy đủ, kịp thời. Với điều kiện các mệnh lệnh không trái với các quy định pháp luật. Các mệnh lệnh nằm trong giới hạn phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Công ty dịch vụ bảo vệ.

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ đối với việc bồi thường thiệt hại cho Bên Thuê

Chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên Thuế. Bồi thường thiệt hại về người, tài sản cho Bên Thuê và/hoặc Bên Thứ Ba. Bồi thường nếu nhân viên bảo vệ vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm cam kết, nghĩa vụ theo Hợp Đồng. Bồi thường nếu gây thiệt hại cho Bên Thuê và/hoặc bất kỳ Bên Thứ Ba nào trong quá trình thực hiện dịch vụ bảo vệ.

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ từ chối bồi thường thiệt hại cho Bên Thuê

Công ty dịch vụ bảo vệ sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên Thuê nếu những thiệt hại đó xảy ra thuộc Khu Vực Bảo Vệ nhưng nhân viên bảo vệ không được phép vào hoặc không được biết theo quy định của Bên Thuê. Không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu những thiệt hại đó do lỗi của Bên Thuê.

Không có trách nhiệm bồi thường cho Bên Thuê những mất mát thuộc về tư trang cá nhân. Trong trường hợp nhân viên bảo vệ Công ty dịch vụ bảo vệ không được quyền kiểm tra tư trang những cá nhân đó. Trường hợp tư trang cá nhân không được cá nhân sở hữu/Bên Thuê yêu cầu Công ty dịch vụ bảo vệ quản lý.

Không phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, mất mát xảy ra trong trường hợp xảy ra Bất khả kháng.

Quyền hạn của nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ

Nhân viên bảo vệ có quyền lưu giữ tại địa điểm những người, phương tiện, tài sản mà nhân viên bảo vệ có cơ sở hợp lý để nghi ngờ có liên quan tới những hành vi trộm cắp, tẩu tán tài sản. Lưu giữ người gây rối trật tự, tấn công hay các hoạt động phạm pháp khác trong Khu Vực Bảo Vệ. Nhưng nhanh chóng thông báo hoạt động đó cho Bên Thuê. Thông báo ngay cho Công an địa phương hoặc Cảnh sát 113 hay những đơn vị/cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đến giải quyết khi được sự đồng ý của Bên Thuê.

Được phép sử dụng các nhà tạm mà Bên Thuê bố trí cho lực lượng bảo vệ. Sử dụng các thiết bị khác nhằm mục đích cho việc thực hiện Dịch Vụ Bảo Vệ.

Có quyền bảo lưu những ý kiến của mình khi đã đề xuất với Bên Thuê. Bảo lưu các ý kiến liên quan đến công tác an ninh trật tự hoặc sự cố tại Khu Vực Bảo Vệ.

Các Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ khác theo quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ theo thỏa thuận với Bên Thuê,

Tin khác

Logo Long Hoang iCom

Dịch Vụ Bảo Vệ Khẩn Cấp của Thiên Long Hoàng

 An ninh, an toàn cho tính mạng con người và tài sản luôn là những vấn đề quan trọng. Trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào xảy ra đối với người thân, tài sản, tai nạn, trộm cắp… xảy ra. Thì dịch vụ bảo vệ khẩn cấp từ công ty bảo vệ chuyên nghiệp Thiên Long Hoàng có thể kịp thời hỗ trợ bạn.  Chúng tôi có thể cung cấp một số lượng nhân viên bảo vệ lớn để có thể hỗ trợ cho các khách hàng bất cứ tình huống nào. Và ngay lập tức khi bạn cần hỗ trợ an ninh khẩn cấp. Vậy thì khi nào thì sử dụng các dịch vụ này? Đâu là đơn vị uy tín? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong bài viết này nhé.

Logo Long Hoang iCom

LÝ DO LỰA CHỌN DỊCH VỤ VỆ SĨ THIÊN LONG HOÀNG

 5 lý do sau đây để quyết định lựa chọn Dịch vụ vệ sĩ chuyên nghiệp Thiên Long Hoàng    

Logo Long Hoang iCom

Dịch vụ Bảo vệ Mục tiêu di động của Thiên Long Hoàng

 Dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động của Thiên Long Hoàng cần đáp ứng rất nhiều yếu tố về nghiệp vụ, đội ngũ nhân viên bảo vệ phải là những cá nhân xuất sắc, được lựa chọn khắt khe.

Logo Long Hoang iCom

An Ninh Công Nghệ Kết Hợp Con Người của Thiên Long Hoàng

  Giải pháp an ninh công nghệ kết hợp với con người là giải pháp được Thiên Long Hoàng kết hợp song song giữa việc sử dụng nhân viên bảo vệ và thiết bị công nghệ (camera giám sát và hệ thống báo động), nhằm đảm bảo cung cấp một giải pháp bảo vệ toàn diện, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Logo Long Hoang iCom

Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Bảo Vệ Là Gì? Nội Dung Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Bảo Vệ

 Hiện nay, chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ được xem là loại giấy tờ cực kỳ cần thiết cho mỗi nhân viên bảo vệ. Chứng chỉ này sẽ giúp nhân viên bảo vệ có được sự công nhận về năng lực, nghiệp vụ bảo vệ từ các khách hàng. Vậy chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ là gì? Do cơ quan nào cấp? Cùng Bảo vệ Long Hoàng tìm hiểu về loại chứng chỉ này trong bài viết dưới đây.

Logo Long Hoang iCom

Dịch Vụ Bảo Vệ Yếu Nhân của Thiên Long Hoàng – VIP & VVIP

 Bảo vệ Thiên Long Hoàng vô cùng vinh dự khi là đơn vị được rất nhiều V.I.P tin cậy giao phó nhiệm vụ Bảo Vệ tính mạng và sức khỏe cho mình. Trên 10 năm làm việc trong lĩnh vực Dịch Vụ Bảo Vệ chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc hàng nghìn nhiệm vụ Bảo Vệ Yếu Nhân trong đó có các nguyên thủ quốc gia, Ca sĩ, cầu thủ bóng đá và các doanh nhân… Để đạt được sự tin tưởng và thành quả đó với làm việc khoa học bài bản là chìa khóa vàng của chúng tôi.  

Logo Long Hoang iCom

Vì Sao Nên Thuê Bảo Vệ Theo Giờ của Thiên Long Hoàng

  Trong những năm gần đây, nhu cầu thuê bảo vệ theo giờ tại TP Vinh, Nghệ An và các tỉnh thành trên cả nước đã tăng đáng kể. Điều này có thể được giải thích bởi sự phát triển mạnh mẽ của các thành phố trong nhiều lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề khác nhau. Vậy vì sao nên thuê bảo vệ theo giờ? Có những loại hình dịch vụ bảo vệ theo giờ nào? Bài viết này của Bảo Vệ Thiên Long Hoàng sẽ giải đáp những thắc mắc trên cho các bạn.

Logo Long Hoang iCom

Bảo Vệ Cơ Động & Phản Ứng Nhanh của Thiên Long Hoàng

 Cùng với các giải pháp an ninh, hệ thống kỹ thuật, dịch vụ bảo vệ cơ động & phản ứng nhanh của chúng tôi là một cách hiệu quả để ngăn chặn đột nhập và giảm thiểu thiệt hại. Công ty Thiên Long Hoàng giám sát, cảnh báo cho cơ sở của bạn bất kể tình huống nào xảy ra. Vào bất kỳ giờ nào trong ngày hay đêm, gia đình, tài sản hay doanh nghiệp của bạn luôn là mục tiêu an toàn của Thiên Long Hoàng.

Logo Long Hoang iCom

Nhận diện các nguy cơ khi làm bảo vệ chuyên nghiệp của Thiên Long Hoàng

 Nhận diện các nguy cơ khi làm bảo vệ chuyên nghiệp, sẽ là công cụ quan trọng của Công ty Dịch vụ Bảo Vệ Thiên Long Hoàng, từ đây sẽ đưa ra những phương án giải quyết tuyệt vời nhất, không để bị mất kiểm soát trong bất kỳ tình huống nào, thoả mãn chính sách của Công ty Bảo vệ Thiên Long Hoàng từ khi thành lập công ty cho đến nay “Phòng ngừa từ trước, Ngăn chặn từ xa”. Qua những nhận diện và đưa ra các giải pháp khắc phục sẽ giúp cho mọi khách hàng đã ký kết hợp đồng với Cty Bảo vệ Thiên Long Hoàng được an ninh và an toàn cao nhất, mang lại uy tín cho Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thiên Long Hoàng trên thương trường.

Logo Long Hoang iCom

SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU CỦA BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP THIÊN LONG HOÀNG VÀ BẢO VỆ NỘI BỘ

  Hiện nay, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh người bảo vệ canh gác tại các địa điểm cơ quan, doanh nghiệp với những bộ đồng phục chuyên nghiệp. Để đảm bảo an toàn cá nhân, an toàn tài sản, hoạt động kinh doanh diễn ra thuận lợi và suôn sẻ, mỗi cơ quan, tổ chức đều phải có nhân viên bảo vệ. Nghề bảo vệ đang ngày càng phát triển, bài viết sau sẽ chỉ ra sự khác nhau giữa bảo vệ chuyên nghiệp Thiên Long Hoàng và bảo vệ nội bộ.    

Logo Long Hoang iCom

KỸ NĂNG VÀ PHẨM CHẤT CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ THIÊN LONG HOÀNG

 Nhân viên bảo vệ là  người  phải chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh liên quan đến tài sản và tính mạng của doanh nghiệp. Như nhân viên bảo vệ Thiên Long Hoàng thường làm việc trong các nhà máy, Khu công nghiệp, siêu thị, ngân hàng,... và những nơi khác có nhu cầu.

Logo Long Hoang iCom

Nhiệm Vụ Của Ca Trưởng Bảo Vệ Trong Công Tác Đảm Bảo An Ninh

 Tại mỗi doanh nghiệp, tổ chức đều có các phòng ban khác nhau. Và người trực tiếp quản lý nhân viên ở từng phòng ban không phải là giám đốc mà sẽ là trưởng phòng, đội trưởng. Phòng bảo vệ cũng vậy, người đứng đầu chính là ca trưởng bảo vệ. Vậy, nhiệm vụ của ca trưởng bảo vệ là gì? Quyền lợi ca trưởng nhận được? Hãy cùng bảo vệ Thiên Long Hoàng giải đáp thắc mắc trên ở bài viết sau đây nhé!

0917.369.237