Tin tức

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ | Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ | Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ

Gần đây trên các diễn đàn tranh luận rôm rả về Quyền và Nghĩa vụ của Nhà Cung Cấp. Chúng tôi đã nhiều lần phải đàm phán về Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ. Bài viết này Bảo vệ Long Hoàng ICOM xin chia sẻ về Quyền và nghĩa vụ của Nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ đối với Khách hàng (Bên Thuê). Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ trên cơ sở quy định của Pháp luật hiện hành

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DỊCH VỤ BẢO VỆ

Trước khi nói đến Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ. Cần phải đảm bảo rằng Nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ phải có đầy đủ điều kiện, năng lực. Có giấy phép đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Có đủ điều kiện pháp nhân thực hiện Dịch Vụ Bảo Vệ cho Bên Thuê.

Chỉ khi nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ có đủ tư cách pháp nhân. Khi đó việc xác định Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ mới có cơ sở,

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ đối với Nhân viên bảo vệ

Công ty dịch vụ bảo vệ phải có nghĩa vụ đối với nhân viên bảo vệ. Đảm bảo các nhân viên bảo vệ do Công ty cử đến thực hiện Hợp Đồng. Họ phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nhân viên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo nhân viên bảo vệ trực tại Chốt Bảo Vệ theo đúng thỏa thuận. Trong trường hợp nhân viên bảo vệ nghỉ vì bất kỳ lý do gì. Công ty dịch vụ bảo vệ phải ngay lập tức cử người thay thế. Phải đảm bảo việc bảo vệ tại các Chốt Bảo Vệ được liên tục mà không bị gián đoạn. Mọi sự thay đổi nhân sự dù là tạm thời cũng phải báo cho Bên Thuê biết trước và chỉ thay đổi khi được Bên Thuê đồng ý.

Công ty dịch vụ bảo vệ chịu trách nhiệm trang bị đồng phục, các phương tiện, công cụ hỗ trợ. Đảm bảo cho trang thiết bị cho nhân viên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Công ty dịch vụ bảo vệ chịu trách nhiệm trả lương, chế độ lao động. Chi trả mọi loại bảo hiểm, thuế, chi phí của nhân viên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ đối với công việc bảo vệ

Đảm bảo duy trì an ninh trật tự tại Khu Vực Bảo Vệ như đã quy định tại Hợp Đồng. Phương Án Bảo Vệ kèm theo Hợp Đồng. Chủ động phát hiện phòng chống các hành vi phá hoại hoặc đe dọa phá hoại. Kịp thời xử lý các tình huống phức tạp để đảm bảo an ninh cho Khu Vực Bảo Vệ. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của Bên Thuê.

Công ty dịch vụ bảo vệ có trách nhiệm liên hệ với đại diện Bên Thuê để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. Nắm rõ các quy định của Bên Thuê tại Khu Vực Bảo Vệ. Hỗ trợ Bên Thuê thực hiện một số công việc khác khi được yêu cầu. Đảm bảo phù hợp theo Hợp Đồng và quy định của pháp luật.

Công ty dịch vụ bảo vệ chỉ định một đại diện có trách nhiệm để tiếp nhận những yêu cầu và thông báo của Bên Thuê. Tất cả những yêu cầu, thông báo này liên quan đến an ninh của Khu Vực Bảo Vệ.

Khi nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ phát hiện có sự cố. Thông báo ngay cho ban lãnh đạo Bên Thuê, và các cơ quan hữu quan biết. Đồng thời sẽ bảo vệ hiện trường và làm các báo cáo liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ đối với kết quả công việc

Không được từ chối việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho Bên Thuê. Không được từ chối các các công việc khác theo thỏa thuận với Bên Thuê. Đảm bảo cho người lao động, khách hàng, nhà thầu của Bên Thuê trong Khu Vực Bảo Vệ.

Bắt giữ và lập biên bản khi bắt được các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Bắt giữ lập biên bản với bất kỳ ai có hành vi đột nhập, phá hoại, trộm cắp, gây rối Khu Vực Bảo Vệ. Đồng thời phải thông báo ngay cho người có trách nhiệm của Bên Thuê về sự việc.

Công ty dịch vụ bảo vệ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp bắt giữ người trái pháp luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Thực hiện mệnh lệnh và thông báo của lãnh đạo Bên Thuê một cách đầy đủ, kịp thời. Với điều kiện các mệnh lệnh không trái với các quy định pháp luật. Các mệnh lệnh nằm trong giới hạn phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Công ty dịch vụ bảo vệ.

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ đối với việc bồi thường thiệt hại cho Bên Thuê

Chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên Thuế. Bồi thường thiệt hại về người, tài sản cho Bên Thuê và/hoặc Bên Thứ Ba. Bồi thường nếu nhân viên bảo vệ vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm cam kết, nghĩa vụ theo Hợp Đồng. Bồi thường nếu gây thiệt hại cho Bên Thuê và/hoặc bất kỳ Bên Thứ Ba nào trong quá trình thực hiện dịch vụ bảo vệ.

Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ từ chối bồi thường thiệt hại cho Bên Thuê

Công ty dịch vụ bảo vệ sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Bên Thuê nếu những thiệt hại đó xảy ra thuộc Khu Vực Bảo Vệ nhưng nhân viên bảo vệ không được phép vào hoặc không được biết theo quy định của Bên Thuê. Không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu những thiệt hại đó do lỗi của Bên Thuê.

Không có trách nhiệm bồi thường cho Bên Thuê những mất mát thuộc về tư trang cá nhân. Trong trường hợp nhân viên bảo vệ Công ty dịch vụ bảo vệ không được quyền kiểm tra tư trang những cá nhân đó. Trường hợp tư trang cá nhân không được cá nhân sở hữu/Bên Thuê yêu cầu Công ty dịch vụ bảo vệ quản lý.

Không phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, mất mát xảy ra trong trường hợp xảy ra Bất khả kháng.

Quyền hạn của nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ

Nhân viên bảo vệ có quyền lưu giữ tại địa điểm những người, phương tiện, tài sản mà nhân viên bảo vệ có cơ sở hợp lý để nghi ngờ có liên quan tới những hành vi trộm cắp, tẩu tán tài sản. Lưu giữ người gây rối trật tự, tấn công hay các hoạt động phạm pháp khác trong Khu Vực Bảo Vệ. Nhưng nhanh chóng thông báo hoạt động đó cho Bên Thuê. Thông báo ngay cho Công an địa phương hoặc Cảnh sát 113 hay những đơn vị/cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đến giải quyết khi được sự đồng ý của Bên Thuê.

Được phép sử dụng các nhà tạm mà Bên Thuê bố trí cho lực lượng bảo vệ. Sử dụng các thiết bị khác nhằm mục đích cho việc thực hiện Dịch Vụ Bảo Vệ.

Có quyền bảo lưu những ý kiến của mình khi đã đề xuất với Bên Thuê. Bảo lưu các ý kiến liên quan đến công tác an ninh trật tự hoặc sự cố tại Khu Vực Bảo Vệ.

Các Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ khác theo quy định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của dịch vụ bảo vệ theo thỏa thuận với Bên Thuê,

Tin khác

Logo Long Hoang iCom

Thiên Long Hoàng Là Đối Tác Bảo Vệ An Ninh Cho Chi Cục Thủy Lợi Nghệ An

Bảo vệ an ninh và trật tự không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của mỗi Nhân Viên Bảo Vệ Thiên Long Hoàng tại Bảo Hiểm Xã Hội Diễn Châu.

Logo Long Hoang iCom

Thiên Long Hoàng: Đối Tác Bảo Vệ cho Chi Cục Thủy Lợi Nghệ An

Thiên Long Hoàng không chỉ là một đối tác bảo vệ mà còn là một đối tác đồng hành, cam kết đem lại sự yên tâm tối đa cho Chi Cục Thủy Lợi Nghệ An.

Logo Long Hoang iCom

Thiên Long Hoàng Bảo Vệ An Ninh Toàn Diện Cho Bệnh Viện Minh An

Thiên Long Hoàng không chỉ đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện Minh An, mà còn tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.

Logo Long Hoang iCom

Kinh Nghiệm Giữ Xe Máy An Toàn, Chống Trộm Hiệu Quả

Kinh nghiệm trong việc giữ xe máy đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn hành vi phạm tội.

Logo Long Hoang iCom

Những Lưu Ý Đối Với Vị Trí Nhân Viên Bảo Vệ Bãi Giữ Xe Ở Trung Tâm Thương Mại

Tại Thiên Long Hoàng, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng một Dịch Vụ Bảo Vệ Bãi Giữ Xe tốt nhất có thể.

Logo Long Hoang iCom

Cách Sơ Cứu Người Bị Điện Giật Đúng Cách

Cùng Thiên Long Hoàng tìm hiểu cách sơ cứu người bị điện giật trong bài viết dưới đây.

Logo Long Hoang iCom

Các Kĩ Năng Sinh Tồn Khi Bị Lạc Trong Rừng

Khi dã ngoại trong rừng, kỹ năng sinh tồn là quan trọng. Cùng Thiên Long Hoàng tìm hiểu các kỹ năng cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Logo Long Hoang iCom

Quy Định Về Lối Thoát Hiểm Mà Bảo Vệ Tòa Nhà Cần Biết Khi Xảy Ra Cháy

Lối Thoát Hiểm có vai trò quan trọng trong việc PCCC. Cùng Thiên Long Hoàng tìm hiểu về Quy Định Về Lối Thoát Hiểm nhé!

Logo Long Hoang iCom

Các Tiêu Chí Cần Thiết Khi Làm Bảo Vệ Ngân Hàng

Nhiệm vụ bảo vệ Ngân Hàng là vô cùng quan trọng, cùng Thiên Long Hoàng tìm hiểu các tiêu chí cần thiết đối với vị trí này nhé!

Logo Long Hoang iCom

Các Dấu Hiệu Nhận Biết Công Ty Bảo Vệ Lừa Đảo

Nhận diện một Công Ty Bảo Vệ lừa đảo là một quá trình quan trọng để đảm bảo an ninh và sự phát triển của doanh nghiệp. 

Logo Long Hoang iCom

Những Điều Cần Chú Ý Để Bảo Vệ Tài Khoản Ngân Hàng Online

Bảo mật tài khoản ngân hàng online là việc cực kì quan trọng. Cùng Thiên Long Hoàng tìm hiểu các cách để bảo vệ tài khoản ngân hàng online nhé!

Logo Long Hoang iCom

Những Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường Nhà Máy

Nhiều Nhà Máy đang gặp vấn đề về ôi nhiễm môi trường. Cùng Thiên Long Hoàng tìm hiểu về những biện pháp bảo vệ môi trường Nhà Máy nhé! 

0917.369.237